Ammattisisustaja apuna ja oppaana

Sisustaminen sisältää yllättävän monia elementtejä, tämän huomaa nopeasti kun minkä tahansa tilan sisustus tulee ajankohtaiseksi. On aika suuri houkutus ottaa itse täysvastuu sisustuksen suunnittelusta, mutta joskus kohde saattaa olla aika haastavakin ja liian iso kakkupala, silloin ammattisuunnittelijan apu on paikallaan.

Oman kodin sisustaminen on useimmiten jokaisen oma juttu, ja onkin kauhean kivaa saada suunnitella itselleen oma tila. Kuitenkin jos kohde on vaikka jonkinasteinen julkinen tila, esimerkiksi oma ravintola, oman yrityksen toimitila, toimisto tai yhdistyksen tila, ammattiapu tulee ajankohtaiseksi. Ammattisisustajan taitoja voi tietenkin myös käyttää kodinsisustuksessa. Kannattaa lähteä siitä ajatuksesta, haluaako antaa suunnittelijalle täysin vapaat kädet vai haluaako itse olla mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Tietenkin suunnitteluvaiheessa käydään läpi mitä sisutukselta odotetaan, mikä on tilan käyttötarkoitus, värimaailma ja budjetti. Sisustussuunnittelijoita löytyy lukuisia, joten kannattaa valita sellainen suunnittelija jolla on kokemusta kyseisen tilatyypin sisustuksesta, tai jos haluaa olla rohkea, niin voi teettää sisustuksen ns. oppilastyönä.

Eri tilojen suunnittelu

Tilojen eri käyttötarkoitus määrittelee paljon mitä sisustukselta vaaditaan. Esimerkkinä ravintolatilan sisustus poikkeaa täysin muista. Tässä tapauksessa kannattaa käyttää suunnittelutoimistoa joka on kokenut tällä saralla, ja hallitsee ravintolan uniikit vaatimukset työtilojen ja asiakastilojen suhteen. Sisustuksen suunnittelu kannattaa ajoittaa jo tilan rakennusvaiheeseen, mikäli mahdollista. Tällöin on vielä mahdollisuus vaikuttaa tilan rakenteellisiin elementteihin. Mikäli tilan käyttötarkoitus on sellainen, että on odotettavissa kalusteiden ja pintamateriaalien voimakasta kulumista, ammattilaisilta löytyy näihin tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Sisustusammattilaisilla on kontakteja aivan eri mittakaavassa tavaran toimittajiin ja materiaalin valmistajiin, joten heillä on huomattavasti laajempi repertuaari käytettävissään mitä tulee materiaaleihin, kalusteisiin ja valaisuelementteihin. Ammattilaisilla on myös hyvät kontaktit asentajiin ja rakentajiin. Julkisissa tiloissa kalusteiden käytännöllisyys ja kestävyys on olennaista. Myös värimaailma on tärkeässä roolissa. Ammattisisustajan näkemykset ja kokemus ovat usein silmiä avaavia. Kun itsellä on ehkä ollut joku mielikuva mitä haluaisi ja ammattilaisella onkin täysin uudenlainen lähestymistapa kyseisen tilan sisustukseen. Ei kannatakaan olla kynsin ja hampain kiinni juuri siinä omassa ideassa, vaan kuunnella ammattilaisen näkemystä.

Arkkitehtuurin tuomat haasteet

Mikäli sisustus suunnitellaan jo valmiiksi rakennettuun tilaan, tai muutetaan vanha sisustus modernimmaksi, sisustuksessa on otettava huomioon tilan arkkitehtuuri ja rakennusmateriaalit. Koska tilan muotoa ei voida tai haluta yleensä muuttaa, tämä voi johtua kohteen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, rakennuksen arvosta tai budjetista, suunnitelma tehdään näillä rajoitteilla. Vielä 80-luvulla ajateltiin että kaikki vanha on turhaa työtä ja kannattaa hävittää edistyksen tieltä, joten paljon on purettu ja peruuttamattomasti pilattu tällä ajattelulla. Onneksi nykyään on suosittua säästää ja restauroida vanhaa sekä entisöidä olemassa olevia pintoja, kuten koristelistoja ja vanhoja takkoja, ikkunoita ja kaiteita. Kaikki pelastettavissa olevat entisaikojen arkkitehtuurin helmet kannattaa antaa ammattirestauroijan harteille. Vanha ja uusi yhdistyy helposti mielikuvitusta käyttämällä. Sisustussuunnittelijoilla on hyviä ideoita miten vanhoja ja uusia materiaaleja voidaan näppärästi ja kauniisti yhdistellä. Monesti vanhat materiaalit ovat (vuosikymmenestä tosin riippuen) kestäviä ja yhä käytännöllisiä, ja muokattavissa uusiokäyttöön.

Luova budjetointi

Budjetointi on iso osa sisustussuunnittelua. Siihen täytyy ottaa huomioon myös mahdolliset yllätystekijät. Riippuen sisustuskohteen suuruudesta, yllätykset saattavat olla aika kalliitakin. Ammattilaisilla on yleensä hyvä tuntuma tällaisiin jo ennalta, joten budjetti kannattaa käydä läpi yhdessä huolellisesti. On myös varauduttava siihen, että jostain joutuu nipistämään tai luopumaan kokonaan. Kun kokonaiskuva budjetista on luotu ja suunnitelma lyöty lukkoon, on helpompaa antautua sisustuksen luovaan maailmaan.

Luova budjetointi

 

 

 

 

Jaa:

You might also like …